Překvapivě poklidný byl tradiční den otevřených dveří v bezbariérovém Centru Kosatec. Ve středu 16. září do něj od 9 do 17 hodin zavítalo méně lidí, než Česká abilympijská asociace čekala. Své jistě vykonalo nádherné letní počasí a zřejmě i „koronavirové obavy“ lidí z možných přeplněných prostor uvnitř budovy. Ale menší návštěvnost měla své výhody: jednak dostal každý zvídavec během důkladné prohlídky Kosatce odpověď na jakoukoli otázku, jednak si návštěvníci mohli v poklidu užít posezení v kavárně či na venkovní zahrádce. A odpoledne se zájemce mohl dokonce vydat s průvodcem na exkurzi úplně sám.

Hned v průchodu do budovy se na příchozí usmívalo velké slunce ze šicí dílny. Další je čekalo v recepci, u návštěvní knihy. A sluníčko taky mohl kdokoli namalovat či nakreslit na zeď uvnitř budovy. A co všechno bylo k vidění?

Tréninkové byty pro nácvik soběstačnosti osoby po těžkém úrazu, keramická dílna, přirozené včelaření či kavárna s bohatou nabídkou nápojů a pochoutek ‒ to všechno v Kosatci fungovalo i loni. Rozsáhlá přestavba však probíhá ve 2. patře: v bývalé zasedací místnosti, hned vedle kuchyně, se budou připravovat zdravé e-svačinky a vznikne tam pekárna. Polovina patra včetně jídelny tak bude zaměřena na gastronomii, která se v současnosti stává hlavní oblastí sociálního podnikání v Kosatci. Nejnáročnější stavební úpravy mimochodem souvisejí se vzduchotechnikou; těžkým oříškem asi bude sehnat pekaře, kterých je na trhu nedostatek.

Další novinkou je prosvětlená odpočinková místnost (nejen) pro zaměstnance Kosatce, která funguje od března. K posezení tam zve pohodlný gauč a dokonce i houpací křeslo. Očím zalahodí a duši zklidní třistalitrové akvárium plné exotických rybek. Zkrátka příjemný pohled už od dveří „relaxačky“.

O kavárně už byla zmínka. Doplňme, že pro slavnostní den si přichystala speciální alko i nealko nápoj a originální, podomácku zhotovené sušenky. A ta za pouhou desetikorunu byla k mání výborná gulášovka!

Společenský sál v přízemí Kosatci už byl dějištěm mnoha akcí. K nejoblíbenějším patří řízené ochutnávky vína, výuka tance, příměstské tábory pro děti a cestopisná vyprávění s promítáním diapozitivů. V srpnu se tu dokonce odehrály dvě svatební hostiny…

Během zářijového dne otevřených dveří byl v sále instalován trenažér, na němž mohli lidé dobré vůle najet libovolnou vzdálenost ve prospěch Kosatce. Byl mezi nimi i Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, který nám ochotně poskytl rozhovor. Zveřejníme ho v novém čísle našeho newsletteru, jehož bezplatné zasílání si lze objednat na e-mailu kamil.mertl@centrumkosatec.cz.