1. CÍL PRÁCE
Soutěžící v tomto oboru mohou prokázat svoje schopnosti a nápad při zdobení dortu na dané téma.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zdobení jednoho dortu z daných polotovarů ve spotřebním koši. Každý soutěžící nejprve vypracuje nákres ozdoby dortu. Stručně popíše suroviny sloužící na ozdobu, jež hodlá použít k vystižení tématu „Velikonoce“. Ozdoby musí splňovat veškeré hygienické předpisy a musí být poživatelné.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Materiál
Pro soutěžící bude k dispozici korpus, krém máslový světlý a pařížský hnědý.
3.2 Pomůcky
Pořadatel zajistí tácky a ozdobný papír na podložení. Soutěžící si mohou přinést vlastní zdobicí sáčky, trubičky, stěrku, dortový nůž a libovolné další pomůcky. Pro výstižnost svého záměru mohou použít mandlovou modelovací hmotu ze sušeného mléka a modelovat před zraky diváků. Stejně tak si mohou přinést hotové dekorační prvky, ale při modelování bude hodnocení vyšší.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení, alespoň bílý plášť a bílou čepici. Pro instalaci dortu si lze přinést další pomůcky za účelem zlepšení výsledného dojmu (zátiší).

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.
Doporučujeme vyhradit si před zahájením soutěže zhruba 1 hodinu pro zhotovení nákresu.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Písemná příprava – nákres ozdoby dortu10
Dodržování základních cukrářských postupů20
Moderní pracovní postupy, úprava výrobků30
Celkový estetický dojem30
Vhodnost použitých zdobných prvků10
CELKOVÝ POČET BODŮ100