Petr Horský

Jsem konzultant v oblasti bezbariérového užívání staveb a mapuji přístupnost objektů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Více

Bezbariérovost

Poradenská a konzultační střediska se významným způsobem podílejí na odstraňováním stávajících architektonických bariér a zabránění vzniku nových, umožňují všem lidem bez rozdílu aktivní život společenský i ekonomický. Více>

Více

Okolo měst napříč handicapy

Přátelé, kamarádi … čas kvačí a pomalu se nám blíží akce, na kterých chceme podpořit myšlenku integrace handicapovaných lidí do společnosti a ukázat, že nám životy těchto lidí nejsou lhostejné.

Více

Bydlím s podporou, ale sám.

Energeia , o.p.s. a Rytmus Východní Čechy, o.p.s. si Vás dovolují v rámci projektu Cesta k samostatnosti pozvat na seminář Bydlím s podporou, ale sám, který se uskuteční 15. 6. 2016 od 13 – 15h. v Sále Jana Kašpara v Pardubicích.

Více

Soutěž Tichá firma 2015

Organizace Tichý svět již po osmé vyhlašuje vítěze soutěže Tichá firma, o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících na otevřeném pracovním trhu. Titul za rok 2015 získala akciová společnost Alza.cz.

Více