KONZULTAČNÍ STŘEDISKA BEZBARIÉROVOSTI

Irena Čáslavková –  Vedoucí středisek středisko Pardubice 466 052 059 irena.caslavkova@centrumkosatec.cz 774 554 726 Pavlína Shánělová –  středisko Vysoké Mýto 774 554 721 pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz Romana Zamastilová –  středisko Vysoké Mýto 774 554 709 romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

Více

STRAVOVÁNÍ

Jiří Lomnický – vedoucí stravování  734 643 935 jiri.lomnicky@centrumkosatec.cz Hana Stieranková- vedoucí prodeje  777 303 730 hana.stierankova@centrumkosatec.cz Marie Mejtská – vedoucí výroby, eSvačinek, pekárny 703 822 894 marie.mejtska@centrumkosatec.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vedoucí sociálních služeb Mgr. Ivana Havránková 466 052 051 ivana.havrankova@centrumkosatec.cz 777 006 575 Osobní asistence Bc. Markéta Grohmanová, DiS. – marketa.grohmanova@centrumkosatec.cz 703 822 903 První kontakt se zájemcem o sociální službu osobní asistence dispečer OA Kateřina Vlčková – katerina.vlckova@centrumkosatec.cz 703 822 896 Sociální rehabilitace Jana Přibyláková 466 052 058 jana.pribylakova@centrumkosatec.cz 774 554 722 Mgr. Milena Matušková 466 052 056 milena.matuskova@centrumkosatec.cz 730 596 345

Více

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Jaromír Krpálek – finanční manažer 466 052 057 jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz 777 005 525 603 864 920 Ing. Marianna Nováková – účetní 466 304 366 marianna.novakova@centrumkosatec.cz 703 822 900

Více