MONTÁŽNÍ DÍLNA

Petr Anderlevedoucí dílny 734 680 353 petr.anderle@centrumkosatec.cz Matěj Lelekobchodní zástupce 731 677 563 matej.lelek@centrumkosatec.cz

Více

ADMINISTRATIVA

Bc. Martina Ježkováasistentka statutárních zástupců  466 052 050 martina.jezkova@centrumkosatec.cz Ladislava Minářováadministrativní pracovník 466 052 060 ladislava.minarova@centrumkosatec.cz

Více

AbiFest

Mgr. Pavlína Potůčkováhlavní manažer 777 006 525 pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz Alena Krpálkováabilympiáda 466 304 366 alena.krpalkova@centrumkosatec.cz 608 027 582 Jaromír Krpálekubytování 777 005 525 jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz

Více

KONZULTAČNÍ STŘEDISKA BEZBARIÉROVOSTI

Irena Čáslavková Vedoucí středisek středisko Pardubice 466 052 059 irena.caslavkova@centrumkosatec.cz 774 554 726 Pavlína Shánělová středisko Vysoké Mýto 774 554 721 pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz Romana Zamastilová středisko Vysoké Mýto 774 554 709 romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

Více