PR

Hana Homolková – vedoucí PR  777 704 635 hana.homolkova@centrumkosatec.cz

Více

MONTÁŽNÍ DÍLNA

Petr Anderle – vedoucí dílny 734 680 353 petr.anderle@centrumkosatec.cz Matěj Lelek – obchodní zástupce 731 677 563 matej.lelek@centrumkosatec.cz

Více

ÚDRŽBA BUDOVY CENTRA KOSATEC

Miroslav Beděrka – vedoucí údržby, úklidu a logistiky 774 410 011 miroslav.bederka@centrumkosatec.cz Tomáš Řezníček – provozní pracovník 703 822 900 tomas.reznicek@centrumkosatec.cz

Více

ADMINISTRATIVA

Bc. Martina Ježková – asistentka statutárních zástupců  466 052 050 martina.jezkova@centrumkosatec.cz Ladislava Minářová – administrativní pracovník 466 052 060 ladislava.minarova@centrumkosatec.cz

Více

AbiFest

Mgr. Pavlína Potůčková – hlavní manažer 777 006 525 pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz Alena Krpálková – abilympiáda 466 304 366 alena.krpalkova@centrumkosatec.cz 608 027 582 Jaromír Krpálek – ubytování 777 005 525 jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz

Více

KONZULTAČNÍ STŘEDISKA BEZBARIÉROVOSTI

Irena Čáslavková –  Vedoucí středisek středisko Pardubice 466 052 059 irena.caslavkova@centrumkosatec.cz 774 554 726 Pavlína Shánělová –  středisko Vysoké Mýto 774 554 721 pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz Romana Zamastilová –  středisko Vysoké Mýto 774 554 709 romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

Více