Cukrářství

1. CÍL PRÁCE Soutěžící v tomto oboru mohou prokázat svoje schopnosti a nápad při zdobení dortu na dané téma. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zdobení jednoho dortu z daných polotovarů ve spotřebním koši. Každý soutěžící nejprve vypracuje nákres ozdoby dortu. Stručně popíše suroviny sloužící na ozdobu, jež hodlá použít k vystižení tématu „Valentýnské srdce“. Ozdoby musí splňovat veškeré hygienické předpisy a musí být poživatelné. 3. SUROVINY, POMŮCKY 3.1 Materiál Pro soutěžící bude…

Více

Studená kuchyně

1. CÍL PRÁCE Prokázat schopnosti a dovednosti nezbytné pro přípravu studené kuchyně. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Z dostupných surovin soutěžící připraví tři druhy rolád z toustového chleba. Soutěžící podle připravovaného výrobků nejprve vytvoří seznam surovin, který předloží ke zhodnocení. Hotový výrobek poslouží k prezentaci (výstavě) výrobků pro širokou veřejnost. Doporučujeme vycházet z moderních trendů v gastronomii s preferováním jednoduchosti, sezónnosti a estetičnosti. 3. SUROVINY, POMŮCKY 3.1 Suroviny Každému účastníkovi budou poskytnuty…

Více