Aranžování suchých květin

1. CÍL PRÁCE Naše sušená dekorace se nese v přírodním duchu. Zapojíme vlastní fantazii se sušinou, co jsme nasbírali na zahradě či v lese. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Naaranžovat květinový koš o průměru 25 – 30 cm suchými květy, doplnit proutím a stuhou. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátor soutěže zajistí koš o průměru 25–30 cm. Oasis na sušené květiny, suchý materiál, proutí a stuhu si soutěžící přinesou vlastní. 3.2 Pomůcky Soutěžící si…

Více

Technická ilustrace

1. CÍL PRÁCE Tento obor je určen pro ty, kteří pracují v oblasti reklamy, propagace nebo mají o tuto činnost zájem. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Technická ilustrace dřevěného předmětu dle předlohy. Jde o to, představit zadaný model v prostoru. Technika provedení: měkká tužka. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Všem účastníkům budou poskytnuty 2 ks kreslicích kartonů A2. 3.2 Pomůcky Pracovní pomůcky si soutěžící přinesou. 4. ČASOVÝ LIMIT Návrh 1,5 hodiny a…

Více

Dřevořezba

1. CÍL PRÁCE Disciplína je určena soutěžícím, kteří se zabývají vyřezáváním do dřeva. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Soutěžící vyřežou ve stanoveném čase reliéf z lipového dřeva (30 x 23 x 4cm) podle předloženého nákresu. Pracovní postup a detailní provedení řezby si zvolí soutěžící sami. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Organizátor soutěže poskytne pracovní stoly a materiál. 3.2 Pomůcky Soutěžící si přinesou sadu řezbářských dlát a další pomůcky podle vlastního uvážení. 4….

Více

Cukrářství

1. CÍL PRÁCE Soutěžící v tomto oboru mohou prokázat svoje schopnosti a nápad při zdobení dortu na dané téma. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zdobení jednoho dortu z daných polotovarů ve spotřebním koši. Každý soutěžící nejprve vypracuje nákres ozdoby dortu. Stručně popíše suroviny sloužící na ozdobu, jež hodlá použít k vystižení tématu „První školní den“. Ozdoby musí splňovat veškeré hygienické předpisy a musí být poživatelné. 3. SUROVINY, POMŮCKY 3.1 Materiál Pro soutěžící…

Více

Studená kuchyně

1. CÍL PRÁCE Prokázat schopnosti a dovednosti nezbytné pro přípravu studené kuchyně. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Z dostupných surovin soutěžící připraví chlebový dort, který je příjemnou změnou pro oslavy jako náhrada obložených chlebíčků. Soutěžící podle připravovaného výrobků nejprve vytvoří seznam surovin, který předloží ke zhodnocení. Hotový výrobek poslouží k prezentaci (výstavě) výrobků pro širokou veřejnost. Doporučujeme vycházet z moderních trendů v gastronomii a preferovat jednoduchost, sezónnost a estetičnost. 3. SUROVINY, POMŮCKY 3.1…

Více

Aranžování květin – západní styl

1. CÍL PRÁCE Předvést tvořivou fantazii v dovednosti aranžování květin, která se dá využít pro vyjádření pocitu radosti v životě osob se zdravotním postižením i jejich blízkých a uplatnit jak při využívání volného času, tak v zaměstnání. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL 2.1 Slavnostní kytice uvázaná do kulata. 2.2 Tajný úkol. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál – slavnostní kytice uvázaná do kulata: Soutěžící dostanou k dispozici rostlinný materiál (květiny, doplňkovou zeleň; mohou…

Více

Návrh plakátu

1. CÍL PRÁCE Předvést profesionální připravenost pro navržení a realizaci plakátu. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Soutěžící navrhnou a zhotoví plakát velikosti A2 na téma „Větrná energie “. 2.1 Typ plakátu Formát A2, redukovaná barevnost černá + bílá + 2–3 pestré barvy a jejich odstíny. Koláž (barevné plochy papírů) nebo některá kombinovaná technika. Písmo a text jsou nedílnou součástí plakátu. 3. MATERIÁL, POMŮCKY 3.1 Materiál Účastníkům budou poskytnuty 3 ks náčrtkových papírů…

Více

Origami 3D

1. CÍL PRÁCE Tato soutěž je určena pro ty, kteří mají rádi práci s papírem a dokážou vyrábět výtvarná dílka technikou skládání papíru – 3D origami. Hlavním cílem je prokázat zručnost, kreativitu a především improvizaci při zhotovení výrobku 3D origami. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL 2.1 Složení libovolného modelu podle výběru soutěžících technikou 3D origami z minimálního počtu 100 dílků. Je povolen větší počet dílků. Dílky ke složení modelu musí soutěžící poskládat…

Více

Keramika

1. CÍL PRÁCE Předvést svoji pracovní dovednost, nápaditost a tvořivost při modelování výrobku z keramické hlíny. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL Zpracovat technicky, výtvarně a tematicky keramickou hlínu ve výrobek libovolnou metodou ručního modelování na téma „Můj přítel“. 2.1 Návod: téma lze ztvárnit jako kachli, prostorově i jednotlivými díly tvořící kompozici. Není dovoleno používat předem připravené formy, šablony, cukrářská vykrajovátka a podobně. 3. MATERIÁL, POMŮCKY, NÁŘADÍ Materiál a pomůcky zajistí pořadatel soutěže….

Více

Malba na hedvábí

1. CÍL PRÁCE Předvést znalost základů práce s hedvábím, schopnost samostatné práce, konturovou kresbu guttou, akvarelovou malbu, znalost míchání barev, schopnost práce se vzorníkem barev, výtvarné cítění, znalost zajímavých postupů při tvorbě na hedvábí (solné techniky, techniky tisku, stříkání, zapouštění, vymývání). Ceněn bude též originální přístup k samotné výtvarné tvorbě na hedvábí. 2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL 2.1 Práce s motivem a barvou na téma „Plachetnice“.  U vlastní tvorby bude hodnocena především…

Více