Bydlím s podporou, ale sám.

Energeia , o.p.s. a Rytmus Východní Čechy, o.p.s. si Vás dovolují v rámci projektu Cesta k samostatnosti pozvat na seminář Bydlím s podporou, ale sám, který se uskuteční 15. 6. 2016 od 13 – 15h. v Sále Jana Kašpara v Pardubicích.

Více

Soutěž Tichá firma 2015

Organizace Tichý svět již po osmé vyhlašuje vítěze soutěže Tichá firma, o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících na otevřeném pracovním trhu. Titul za rok 2015 získala akciová společnost Alza.cz.

Více

Tréninkové dílny

V našich tréninkových dílnách pracují lidé se zdravotním hendikepem. V rámci pracovní rehabilitace probíhají v dílnách také přípravy k práci, při které spolupracujeme s Úřadem práce.

Více

S kamarády na zkušenou

Projekt je určen pro osoby v péči, které se účastní tematicky zaměřených akcí. Ty jsou uzpůsobeny tak, aby při jejich absolvování byl kladen důraz na zvyšování schopností klientů. Cílem je postupná příprava na období, kdy se bude muset klient obejít bez péče osoby, na kterou je dlouhodobě zvyklý.

Více

Naše aktivity

Naším posláním je podpora osob se zdravotním nebo sociálním hendikepem při jejich integraci do společnosti. Nabízíme sociální služby (Sociální rehabilitace, Osobní asistence), pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním hendikepem a provozujeme tréninkové dílny v ICSAP Kosatec. Svojí podporu zaměřujeme zejména na oblast zaměstnávání, vzdělávání i volný čas.

Více

Klub Lvíček

podpora lidí se zdravotním hendikepem při navazování přátelství, potlačování pasivity, získávání sebedůvěry, podpora lidí se zdravotním hendikepem…

Více