Bezbariérovost

Poradenská a konzultační střediska se významným způsobem podílejí na odstraňováním stávajících architektonických bariér a zabránění vzniku nových, umožňují všem lidem bez rozdílu aktivní život společenský i ekonomický. Více>

Více

Okolo měst napříč handicapy

Přátelé, kamarádi … čas kvačí a pomalu se nám blíží akce, na kterých chceme podpořit myšlenku integrace handicapovaných lidí do společnosti a ukázat, že nám životy těchto lidí nejsou lhostejné.

Více

Bydlím s podporou, ale sám.

Energeia , o.p.s. a Rytmus Východní Čechy, o.p.s. si Vás dovolují v rámci projektu Cesta k samostatnosti pozvat na seminář Bydlím s podporou, ale sám, který se uskuteční 15. 6. 2016 od 13 – 15h. v Sále Jana Kašpara v Pardubicích.

Více

Soutěž Tichá firma 2015

Organizace Tichý svět již po osmé vyhlašuje vítěze soutěže Tichá firma, o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících na otevřeném pracovním trhu. Titul za rok 2015 získala akciová společnost Alza.cz.

Více

Kavárna U Tiskaře Brixe

Tréninková kavárna Integračního centra sociálních aktivit v Pardubicích zve k příjemnému posezení. Kávu vám připraví a donesou zdravotně hendikepovaní. Ke kávě si můžete dát výborný domácí štrůdl upečený v naší tréninkové kuchyni.

Více

Tréninkové dílny

V našich tréninkových dílnách pracují lidé se zdravotním hendikepem. V rámci pracovní rehabilitace probíhají v dílnách také přípravy k práci, při které spolupracujeme s Úřadem práce.

Více