KONZULTAČNÍ STŘEDISKA BEZBARIÉROVOSTI

Irena Čáslavková Vedoucí středisek středisko Pardubice 466 052 059 irena.caslavkova@centrumkosatec.cz 774 554 726 Pavlína Shánělová středisko Vysoké Mýto 774 554 721 pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz Romana Zamastilová středisko Vysoké Mýto 774 554 709 romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

Více

STRAVOVÁNÍ

Tomáš Cipravedoucí stravování  730 581 605 tomas.cipra@centrumkosatec.cz Petra Peškovávedoucí výroby, eSvačinek, pekárny 703 822 894 petra.peskova@centrumkosatec.cz Jana Dubišarová, DiSvedoucí prodeje  734 643 935 jana.dubisarova@centrumkosatec.cz

Více

FUNDRAISING

Markéta Vorlíčkovávedoucí fundraisingu 774 554 720 marketa.vorlickova@centrumkosatec.cz Mgr. Lucie Ciprováprojekty 774 554 728 lucie.ciprova@centrumkosatec.cz Hana Stierankoválokální fundraising 777 303 730 hana.stierankova@centrumkosatec.cz

Více

MARKETING

Tomáš Cipravedoucí marketingu  730 581 605 tomas.cipra@centrumkosatec.cz Jana Dubišarová, DiSmanažer prodeje  734 643 935 jana.dubisarova@centrumkosatec.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vedoucí sociálních služeb a první kontakt se zájemci Mgr. Pavlína Potůčková 466 052 054 pavlina.potuckova@centrumkosatec.cz 777 006 525 Osobní asistence Mgr. Ivana Havránková 466 052 051 ivana.havrankova@centrumkosatec.cz 777 006 575 Sociální rehabilitace Bc. Jaromír Kincl 466 052 058 jaromir.kincl@centrumkosatec.cz 774 554 722 Bc. Gabriela Vlková 466 052 056 gabriela.vlkova@centrumkosatec.cz 730 596 345 Jitka Kupcová 730 188 171 jitka.kupcova@centrumkosatec.cz

Více

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Jaromír Krpálekfinanční manařer 466 052 057 jaromir.krpalek@centrumkosatec.cz 777 005 525 Bc. Eliška Tintěrováúčetní 466 304 366 eliska.tinterova@centrumkosatec.cz 603 864 920

Více