1. CÍL PRÁCE
Naše sušená dekorace se nese v přírodním duchu. Zapojíme vlastní fantazii se sušinou, co jsme nasbírali na zahradě či v lese.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Naaranžovat dřevěný rám 30 x 40 cm suchými květy. Soutěžící můžou použít doplňující materiál dle vlastního uvážení.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátor soutěže zajistí rám 30 x 40 cm,  suchý i doplňující materiál si soutěžící přinesou vlastní.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou vázací drát, vlastní doplňky, lepicí pistoli, nůžky a pomůcky, se kterými běžně pracují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 1,5 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Technické zpracování30
Výtvarný a estetický dojem – vhodný výběr, množství a barva materiálu40
Celkový dojem30
CELKOVÝ POČET BODŮ100