GALERIE 2018

Kdy

Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června 2019 (výjimečně o měsíc později) se bude konat 27. národní abilympiáda, soutěžní přehlídka pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. Letošní rok bude součástí festivalu AbiFest s dalšími zajímavými aktivitami – zmiňme venkovní zážitkovou stezku pro veřejnost, prodejní trhy výrobků lidí nejen s handicapem nebo setkání komerčních firem se sociálními podniky za účelem navázání a prohloubení spolupráce. Samozřejmě nebudou chybět ani pěvecká, taneční a jiná vystoupení.

Příjezd a registrace účastníků proběhne ve středu 12. 6. od 15  do 19 hodin. Odjezd účastníků je v sobotu 15. 6.  do 10 hodin.

Kde

Dějištěm bude multifunkční ČSOB Pojišťovna ARENA v centru Pardubic.

Přihláška

Systém registrace a přihlášení účastníků bude spuštěn 1. dubna 2019 prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://db.abilympics.cz.

Uzávěrka přihlášek

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK JSME POSUNULI NA PÁTEK 10.5.2019.

Uzávěrka je v úterý 30. dubna 2019. Počet soutěžících je v každé disciplíně omezen na 12, proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

Účastnický poplatek – platba do 30. 4. 2019

Poplatek pro soutěžící a pro doprovody na celou akci činí 750 Kč za osobu. Osoby nepožadující ubytování zaplatí 300 Kč.

V případě jednodenní účasti je poplatek 150 Kč.

Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem do 30. dubna na číslo účtu 272070133 / 0300 (VS 201240, KS 0308, SS datum narození).

Disciplíny

V disciplíně může soutěžit maximálně dvanáct soutěžících. Zájemce se může přihlásit do dvou disciplín a jednu si může zvolit jako náhradní. Do formuláře přihlášky je nutné uvést pořadí dle preference zvolených disciplín. Více informací viz obecná pravidla.

Organizační pokyny a soutěžní pravidla

Organizační pokyny, obecná pravidla, pravidla vyhlášených soutěžních disciplín i další potřebné informace se průběžně budou umísťovat zde na stránkách.

Ubytování, strava, doprava

Abilympionici budou ubytováni v hotelu TRIM v Ohrazenicích a hotelu Hůrka. Zajištěno bude také celodenní stravování a doprava.

Doprovodný program

Možná přijde i kouzelník… (Upřesnění akcí doprovodného programu bude probíhat postupně.)

Kontakty

Adresa: Česká abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice
Telefon: 608 027 582
E-mail: alena.krpalkova@caacz.cz