Abilympiáda 2019

GALERIE

Kdy

Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. června 2019 (výjimečně o měsíc později) se bude konat 27. národní abilympiáda, soutěžní přehlídka pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. Letošní rok bude součástí festivalu AbiFest s dalšími zajímavými aktivitami – zmiňme venkovní zážitkovou stezku pro veřejnost, prodejní trhy výrobků lidí nejen s handicapem nebo setkání komerčních firem se sociálními podniky za účelem navázání a prohloubení spolupráce. Samozřejmě nebudou chybět ani pěvecká, taneční a jiná vystoupení.

Příjezd a registrace účastníků proběhne ve středu 12. 6. od 15  do 19 hodin. Odjezd účastníků je v sobotu 15. 6.  do 10 hodin.

Kde

Dějištěm bude multifunkční ČSOB Pojišťovna ARENA v centru Pardubic.

Přihláška

Systém registrace a přihlášení účastníků bude spuštěn 1. dubna 2019 prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://db.abilympics.cz.

Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka je v úterý 30. dubna 2019. Počet soutěžících je v každé disciplíně omezen na 12, proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

Účastnický poplatek – platba do 30. 4. 2019

Poplatek pro soutěžící a pro doprovody na celou akci činí 750 Kč za osobu. Osoby nepožadující ubytování zaplatí 300 Kč.

V případě jednodenní účasti je poplatek 150 Kč.

Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem do 30. dubna na číslo účtu 272070133 / 0300 (VS 201240, KS 0308, SS datum narození).

Disciplíny

Zájemce si může vybrat dle obecných pravidel maximálně tři disciplíny. Do poznámky ve formuláři přihlášky musí uvést pořadí zvolených disciplín.

Organizační pokyny a soutěžní pravidla

Organizační pokyny, obecná pravidla, pravidla vyhlášených soutěžních disciplín i další potřebné informace se průběžně budou umísťovat zde na stránkách.

Ubytování, strava, doprava

Abilympionici budou ubytováni v hotelu TRIM v Ohrazenicích a hotelu Hůrka. Zajištěno bude také celodenní stravování a doprava.

Doprovodný program

Možná přijde i kouzelník… (Upřesnění akcí doprovodného programu bude probíhat postupně.)

Kontakty

Adresa: Česká abilympijská asociace, Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 304 366
E-mail: alena.krpalkova@caacz.cz