1. CÍL PRÁCE
Prokázat schopnosti a dovednosti nezbytné pro přípravu studené kuchyně.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Z dostupných surovin soutěžící připraví variaci studených předkrmů, konkrétně tři druhy podávané na velkých talířích:
a) zdobenou okurku,
b) zdobenou mrkev,
c) šunkovou rolku (kornout).
Soutěžící připraví na 1 talíř vždy všechny 3 druhy, tj. 3x talíř se 3 předkrmy nebo 1 mísu se všemi 9 předkrmy. Maximální váha 1 předkrmu by měla být 50–70 g. Jedná se o součást čtyřchodového menu. Princip dovednosti spočívá v moderní úpravě, jednoduchosti, v technice práce se zdobicím sáčkem. Doporučujeme vycházet z moderních trendů v gastronomii a preferovat jednoduchost, sezónnost a estetičnost.

3. SUROVINY, POMŮCKY
3.1 Suroviny
Všem účastníkům budou poskytnuty hlavní suroviny – okurka, mrkev, šunka. Dále 2–3 druhy krémů na plnění, zelenina, ovoce, případně některé druhy uzenin pro ozdobu.
3.2 Pomůcky
Všem soutěžícím bude poskytnuta sada tří talířů. Soutěžící si přivezou vlastní pomůcky: mísu, nože, formičky, porcelán, sklo, cukrářský pytlík, zdobničku nebo jiné speciální přípravky. Při instalaci výrobků na stůl lze použít různé barevné ubrousky, případně další estetické prvky sloužící ke zvýraznění celkového dojmu.
Doporučujeme jednotné pracovní oblečení – bílý plášť a bílou čepici.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny, doporučujeme asi hodinu před zahájením soutěže prohlídku pracoviště, kontrolu pomůcek, zhotovení nákresu atd.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Vhodnost námětu, přiměřenost surovin na počet porcí20
Dodržení postupu přípravy30
Celkový estetický dojem30
Vhodnost použitého inventáře20
CELKOVÝ POČET BODŮ100