1. CÍL PRÁCE
Prokázat odbornou zručnost a znalost pletení podle grafických znaků.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zhotovit obal na dětský tablet dle popisu.
Rozměry a způsob práce jsou uvedeny v náhledu, který je součástí zadání.
Rozměr bude odpovídat předloze v návaznosti na použití síly pletací příze.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Ze strany organizátorů bude dodána pletací příze.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou jehlice č. 4 – 5, háček č. 3, nůžky a šicí jehlu na zapošití.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 5 hodin ve dvou blocích.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA
Dovednosti každého soutěžícího budou posuzovány na základě dokončené práce.

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Kvalita úpletu: 
a) nestejná oka10
b) stejná oka25
Ukončení práce: 
a) nedokončené10
b) dokonalé30
Estetický vzhled25
CELKOVÝ POČET BODŮ100