1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Technikou enkaustiky zhotovit obrázky na téma „Hory v letních a zimních měsících“. Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky). K inspiraci mohou posloužit přiložené motivy.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Sladění barev výrobku30
Pečlivost provedení30
Estetický vzhled20
Dokončení práce20
CELKOVÝ POČET BODŮ100