1. CÍL PRÁCE
Předvést zručnost a zkušenost při barvení a vzorování tkaniny touto oblíbenou metodou.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zpracovat technikou batiky šátek. Soutěžící si mohou zvolit voskovou batiku, vyvazovanou batiku nebo jiný druh, popřípadě tyto techniky kombinovat.
Pro dotvoření je možné použít korálky, knoflíky atd. Barvení bude probíhat za studena.

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí šátek, nádoby na rozmíchání barev, žehličku a žehlicí prkno.
Soutěžící si přinesou barvy, vařič na rozehřátí vosku, papír na odsátí vosku, sůl a ocet na ustálení barev. Barvy je možné si předem připravit do PET lahví a přivézt s sebou.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou vosk, štětce, tužky, provázky, knoflíky, korálky a další předměty, které potřebují.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKAPŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Estetické ztvárnění25
Nápaditost, originalita25
Kombinace technik25
Zvládnutí použitých technik25
CELKOVÝ POČET BODŮ100