Abi pro NÁS

soutěžní klání pro klienty pardubických poskytovatelů sociálních služeb

Časový harmonogram a organizační pokyny  

Místo konání:                         ČSOB Pojišťovna aréna – vchod ze zadního parkoviště

Termín soutěží:                       Čtvrtek 13. 6. 2019

Registrace soutěžících:         7: 30 – 8 :15, šatna uvnitř arény – vchod z parkoviště

Registrace účastníků bude probíhat v šatně v aréně – bude označena. Soutěžící po registraci obdrží tašku s pamětním listem, tričko, stravenku na oběd, lahev s vodou, cedulku na krk. Soutěžící se zaregistruje do připravené listiny svým podpisem. Na registraci bude sociální pracovnice Gabriela Vlková (tel. 730 596 345), která má letitou praxi s lidmi s hendikepem.

Soutěžící mohou mít své doprovody, které nebudeme registrovat. Doprovázející osoby mohou být přítomni po celou dobu soutěží. Prosíme, aby nepomáhali svým klientům, ani nijak nezasahovali do soutěží.

 

Začátek soutěží:                    9:30     (po slavnostním zahájení)

Prosíme o včasné zaregistrování. V 8: 35 bude šatna pro registraci uzavřena a všichni se přesouváme na plochu arény a sledujeme slavnostní zahájení AbiFestu. Soutěže v rámci Abi pro NÁS budou probíhat na ploše arény vedle soutěží v rámci Abilympiády, tím si i naši klienti vyzkouší soutěžní atmosféru J.

Rozpis soutěžních disciplín

Znak města Pardubic

 • počet přihlášených soutěžících: 5 (jedna zájemkyně je ještě v jednání J)
 • čas soutěže: 9:30 – 11:30

Puzzle

 • počet přihlášených soutěžících: 6
 • čas soutěže: 9:30 – 10:30

Vyšívání

 • počet přihlášených soutěžících: 4
 • čas soutěže: 9:30 – 11:30

Čas oběda:     11:30 – 12:30 (v ochoze arény – bude označeno)

Vyhlášení disciplín – 13. 6. – 12: 30 – plocha arény(je možné mírné posunutí času – vyhlášení proběhne mezi doprovodným programem)

 

Těšíme se na vaši účast v pilotní Abi pro NÁS. Děkuji moc za spolupráci a trpělivost s porodními bolestmiJ.

Případné další otázky zodpovím na: pavlina.potuckova@caacz.cz nebo 777 006 525.

 

Abi pro NÁS – pokyny a časový harmonogram – ke stažení

 

Otevřené soutěžní disciplíny

Znak města Pardubic

Cíl práce:                    Prokázat výtvarné dovednosti. Zvládnutí malby dle předlohy.

Soutěžní úkol:            Ztvárnění znaku města odpovídajícího tvaru i barevdle skutečnosti.

Postup:                       Soutěžící budou mít k dispozici během soutěže barevnou předlohu                                   znaku města Pardubic ve velikosti A4 a A3. Soutěžící si zvolí velikost                            své malby sami dle toho, co jim více vyhovuje.

Časový limit:              maximální čas 120 minut

Soutěžní kritéria:        splnění zadání v časovém limitu        maximálně 20 bodů

správnost zvolených barev                 maximálně 20 bodů

čistota práce, kvalita provedení         maximálně 10 bodů

celkový počet bodů                           50

Počet přihlášených soutěžících: 5

 

Puzzle

Cíl práce:                    Prokázání zručnosti a tvořivosti za daný časový limit.

Soutěžní úkol:            Složit dílky puzzle do konečného obrázku za daný časový úsek.                Soutěžící budou mít k dispozici sady stejného typu puzzlí.

Časový limit:              maximální čas 60 minut

Soutěžní kritéria:        splnění zadání v časovém limitu        50 bodů

Při nedodržení časového limitu rozhoduje množství nezařazených dílků                            puzzle.

Počet přihlášených soutěžících: 6

 

Vyšívání

Cíl práce:                    Prokázat zručnost ve vyšívání.

Soutěžní úkol:            Na dodané předloze vyšít předkreslený obrázek.

Postup:                       Vyšití předkresleného motivu za použití barevných bavlnek stehem dle                            vlastního výběru – přední, zadní, stonkový. Soutěžící mohou využít                                 pomoc asistenta při navlékání bavlnky do jehly.

Časový limit:              maximální 120 minut

Soutěžní kritéria:        dodržení předlohy                             maximálně 20 bodů

dokončení práce                                 maximálně 20 bodů

celkový dojem, čistota práce             maximálně 10 bodů

celkový počet bodů                           50

Počet přihlášených soutěžících: 4

Abi pro NÁS – soutěžní disciplíny – KE STAŽENÍ

Obecná pravidla Abi pro NÁS

 1. Abi pro NÁS je soutěž pro zdravotně postižené klienty poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Pardubicích a okolí.
 2. Soutěžní disciplíny v rámci Abi pro NÁS jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na centrumkosatec.cz
 3. Soutěžní disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň čtyři soutěžící.
 4. V jedné disciplíně může soutěžit maximálně 10 soutěžících.
 5. Pravidla soutěží stanovuje organizátor Abi pro NÁS.
 6. Hodnocení provádí rozhodčí, který není v příbuzenském vztahu k soutěžícím v dané disciplíně. Rozhodčí zadá úkol a zodpoví případné otázky. Během soutěže kontroluje její regulérnost, neposkytuje rady.
 7. Soutěžící mohou na nezbytně nutnou dobu opustit soutěžní prostor, a to především z důvodu použití WC nebo kvůli občerstvení. Stanovená doba disciplíny se o tento čas neprodlužuje.
 8. O výsledném pořadí v disciplíně rozhoduje součet bodů, které udělí rozhodčí.
 9. Pokud budou pro rovnost bodů udělena dvě první místa, nebude stanoveno místo druhé. Pokud budou pro rovnost bodů udělena dvě druhá místa, nebude stanoveno místo třetí.
 10. Průběh disciplín mohou sledovat všichni účastníci Vstup do soutěžního prostoru bude povolen jen zástupcům médií po dohodě s organizátorem.

Abi pro NÁS – obecná pravidla – KE STAŽENÍ